ચુકવણી

ચેકઆઉટ પૂર્ણ કરવા માટે કૃપા કરીને QR કોડ સ્કેન કરો અથવા બટન પર ક્લિક કરો.

વિકિપીડિયા
ઈથર
ટેથર USD (ERC20)
ટેથર USD (Tron/TRC20)

 - બેંક ખાતાની વિગતો

બેંકનું નામ ઓસીબીસી બેંક
બેંક સરનામું 65 ચૂલિયા સ્ટ્રીટ, OCBC સેન્ટર, સિંગાપોર 049513
સ્વીફ્ટ કોડ OCBCSGSGXXX
બેંક કોડ 7339
OCBC એકાઉન્ટનું નામ કોફ્ટટેક હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ
OCBC એકાઉન્ટ નં 601221880201
કંપનીનું સરનામું ફ્લેટ/આરએમ સી1 4/એફ સમિટ બિલ્ડીંગ 30 મેન યુ સ્ટ્રીટ હંગ હોમ, હોંગકોંગ, ચીન